ಕೃಷಿ / ವಿಜ್ಞಾನ / ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

a??a??a?i??a??a?i??a??a?i?? a?i??a??a?i??a??a??a?i??a?i??a??a?? a?i??a?i??a??a??a?i??a?i??a?i?? a?i??a??a?i??a??a??a??a?? a?i??a??a??a?i??a??a?i?? a??a?i??a??a??a?i??a??

a?i??a??a??a??a??a?i??a?i??a??: a?i??a??a?i??a?i??a?i?? a?i??a?i??a??a??a?i??a?i?? a??a?i??a??a??a?i??a?i?? a?i??a??a?i??a??a??a??a?? a?i??a??a?i??a??a??a?i??a?i??a??a?? a?i??a?i??a??a??a?i??a?i??a?i?? a?i??a??a?i??a??a??a??a??a??a??a??a??a?? a??a?i??a?i??a?i??a??a?i?? a??a?i??a??a??a?i??a?i??a??a??a?i??a?? a?i??a??a??a?i??a??a?i?? a?i??a??a??a??a??a?i??a??a?i??a?i??. a?i??a??a??a?i??a??a?i?? a?sa??a?i??a?i??a??a??a??a?i??a?? a??a??a??a??a?? a??a?i??a?i??a?i??a??a?i?? a?i??a?i??a??a?i??a??a?i??a?i?? a??a??a?i??a??a?i??a?? 10.44a?i?? a??a?i??a?i??a?i??a??a?i??a?i??a??a??a??a?? a?i??a?Sa?i??a??a??a?? a??a??a?i??a?sa?i??a?? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a??a?�a?? a??a?�a?�a?�a?�a?? 11 a??a?�a??a??a?�a?�a??a?? a?�a?�a?�a?� a??a?�a?�a??a??a??a??: a?�a?�a?�a?�a??a?� a??a??a?�a??a?�a??a?�

a??a?�a?�a?�a??a??a??: a??a??a?�a?�a??a?? a?�a?�a?�a??a?�a??a?�a?? a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?� a?�a?�a??a??a??a?� a?�a??a??a?�a??a??a?�a?�a?? a??a?�a??a?�a?? 2022a?� a?�a?�a??a?�a?�a?� a?�a??a?�a?� a?�a?�a??a??a?�a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a?�a??a??a?�a?Sa??a??a??a??a?� a??a?�a??a??a?�a??a??a??a??a?? a?�a?�a??a?�a?�a?�a??a?? a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?�a?�a?�a?� a?�a??a??a??a?�a?�a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a?�a?�a??a?� a??a?�a??a??a?�a?�. a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?? a??a?�a??a??a?�-a??a??a??a?�a?? a?�a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a?�a?� […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?sa?�a?�a??a?�a??a??a??-2 a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�

a??a?�a?�a?�a??a??a??:A�a?�a?�a?� a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?�a?�a?� a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?? a??a?�a??a??a?� a?sa?�a?�a??a?�a??a??a??-2 a?�a??a??a?�a??a?� a?�a?�a??a?Ya?�a?�a?�a?? – a??a?�a?�a?�a?�a?�a?? a?�a??a?�a?�a??a??a?�a?� a?�a??a?�a?�a?�a??a??a?�a?�a??a??a?�a??a?�a?� a?Za?�a?�a?? a?�a??a??a?�a?� a?�a??a?�a??a??a??a??a?? a?�a?� a?�a??a?�a??a?? a?�a?�a?�a?? a?�a??a?�a?�a??a?� a?�a?�a?�a?�a??a?� a??a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a?� […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a??a??a?�a?� a??a??a?�a??a?�: a??a?�a?�a??a��a?Za??a??a?Za??a??a?Za??a??-1a?? a?�a??a?�a??a?�a?? a?�a??a??a?�a??a?� a??a?�a??a??a?�a??

a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a?�a?Y: a?�a??a?�a??a?�a??a?� a??a??a??a?�a??a?? a?�a?�a??a?� a?�a??a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a?�a?? a?�a??a??a??a??a?? a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?� a??a?�a?�a??a��a?Za??a??a?Za??a??a?Za??a??-1a?? a??a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a?� a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?? a??a??a?�a??a??a?? a?�a?�a??a?�a?�a?�a?� a??a?�a?�a??a??a??a?�a??. a?�a??a?�a?� a?�a?�a??a?� a?�a?�a??a??a?Ya??a�? 31a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a?�a??a?�a?�a?�a?�a?�a??a??a?�a??a?� a??a?�a?�a??a�?a?Za??a??a�?a?Za??a??a�?a?Za??a??a�?-1a?Za?sa??a�? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a??a?�a??a?�a??a�? a??a??a??a??a?�a??a�? a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a�? a?�a??a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a??a?� a??a?�a??a??a?�a??

a??a?�a?�a?�a??a??a�?: a??a?�a??a?�a??a�? a??a??a??a??a?�a??a�? a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a�? a?�a??a??a??a??a??a�? a?�a??a?�a??a??a?�a?�a??a??a�? a?? a??a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a?? a?�a??a??a??a??a??a??a??a?� a??a?�a?�a?�a??a??a�? a??a?�a?�a?�a??a?�a?? a?�a??a??a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a?�a??a?� a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?? a??a??a?�a??a??a??a??a??a?�a??. a??a?�a??a?�a??a�? a??a??a??a??a?�a??a�? a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a�? a?�a??a??a??a??a??a??a??a?? a?? a??a??a?�a?�a?� a?�a??a?�a?� […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?�a??a??a??a?� a?�a??a?� a?�a??a??a??a?za??a??a?? a??a??a?Ya?�a?�a??a?? a??a??a?�a??a?�a?�a?? a??a??a?�a??

a??a?�a??a??a??: a?�a??a?�a??a?� a?�a??a?�a??a??a??a?� a?�a??a?� a?�a??a??a??a?za??a??a?? a??a??a?Ya?�a?�a??a?? a??a??a?�a??a?�a?�a?? a?�a??a?�a?�a??a?� a?�a?�a??a?� a??a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a?Ya??a?Ya??a?�a??a?�a??a?�a?�. a??a??a?�a?�a?�a??a??a?� a?�a??a??a??a?? a?�a??a??a??(a?�a??a??a??a?�a?? a??a?�a??a??) a??a??a?�a?� a??a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?? a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�a?�a??a??a??a?? a?�a?�a??a?�a??a?� a??a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a?? a?�a??a??a?? a?�a?�a??a??a??a?� […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a??a?�a?Ya?? a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a??a?? a?sa??a??a??a?� a?�a??a??a??a?� a?�a?�a?�a?� a??a??a?�a??a??a?�a??a?� a??a??a??a?�a?Ya?? a?�a?�a??a??

a??a?�a?�a?�a??a??a??: a?�a??a??a??a?? a??a??a??a?�a?Ya?? a?�a?�a??a?? a?sa?�a??a?�a??a?�a?�a?�a?? a??a?Sa?? a?�a?�a??a??a??a?? a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a??a?�a?�. a??a?�a?Ya?? a??a??a?�a??a?� a?�a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?? a?sa??a??a??a?� a?�a??a??a??a?� a?�a?�a?�a?� a??a??a?�a??a??a?�a??a?� a??a??a??a?�a?Ya?? a?Za?�a?� a??a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a?? a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?�. a?�a??a?�a?�a?�a?? a?�a??a??a?? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a?�a??a?�a?Sa?�a?�a?? a?�a??a?�a??a?�a?� a??a??a?�a??a?�a?�a?� a?�a??a??a?�a?� a?�a??a??a?�a??: a?Za??a??a?�a??a??a??a�?a??a??a??a??a?? a?sa?�a?�a??a?�a??a??a??-2

a??a?Sa??a?�a??a??a??a??a??: a?�a??a??a??a??a??a?�a??a?� a?�a?�a?�a??a?�a??a??a?za??a??a?�a??a??a??a?? a??a?Sa?? a?Za?�a??a?�a?�a?�a??a?�a?� a??a?�a??a?� a??a??a?Ya??a?Ya??a??a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a?� a?�a?�a?� a?�a?�a??a?� a?Za??a??a?�a??a??a??a�?a??a??a??a??a?? a?sa?�a?�a??a?�a??a??a??-2 a??a?�a??a??a?�a??a??a??a??a?? a?�a?�a?�a?�a??a??a??a??a?�a?�. a?�a?�a?�a?? a?�a?�a??a?� a?Za??a??a?�a??a??a??a�?a??a??a??a??a?? a??a??a?�a?�a??a?�a?�a?? a??a?�a??a?�a??a?? a?�a?�a??a?� a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?? a?sa?�a?�a??a?�a??a??a?? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a??a?�a?�a?? a??a??a?�a??a?� a?�a?�a??a?�a?? a??a??a??a??a??a??a?� a?�a??a??a?�a??a??a?? a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a?? a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?Sa??a??a??a?�a?�a?�a??: a??a??a?Za?� a??a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??

a?�a?�a?�a?�a??a?�a?�a??: a?�a?�a?�a?� a?�a??a?�a?? a?�a??a?�a??a?�a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a?�a??a?? a??a??a?�a??a?� a?�a?�a??a?�a?? a??a??a?�a??a?�a??a??a??a??a?�a?? a?�a?�a??a?�a?�a?? a?�a?�a??a?�a?� a??a?�a?sa??a?sa?? a??a?�a?�a?�a?�a??a?� a??a??a?�a??a?�a?�a?�a??. a?�a??a?�a?�a?? a??a?? a??a??a?�a??a?� a?�a?�a??a?�a?�a?? a?�a?�a??a?�a?� a??a?�a?sa??a?sa?? a?�a??a?�a??a?�a??a?�a??a??a??a?? a??a??a??a??a??a??a?�a?�a??a?� a?�a??a??a?�a??a??a?? a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a??a??a?? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »

a?�a?�a??a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a??-5 a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?? a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?? a?�a??a??a?�a??a?� a?�a??a??a??a?� a??a??a?�a?�a??a�?a??a??a?�

a?�a??a??a?�a??: a?�a?�a??a??a?�a?� a?�a?�a??a?�a??a??a??a?� a?�a??a??a?�a??a??a?�a??a?� a?�a?�a??a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a??a??-5 a?�a??a?�a??a??a??a??a??a??a??a??a?? a?�a??a?�a?�a?� a?�a?�a??a?�a??a?? a??a?�a?�a?�a?�a??a?� a?�a?�a??a?�a?? a?�a?�a??a?�a??a?�a??a?�a?? a??a?�a??a??a??a?� (a??a??a?�a?�a??a�?a??a??a?�) a?�a??a?�a??a?�a??a?� a??a?�a??a??a?�a??a??a??a?�a?? a??a??a?�a??a?�a?�a??a??a??a?�a?�. a?�a?�a?�a??a?�a?�a??a?�a?? a?�a??a?�a?�a?� a?�a??a??a?�a??a?�a??a??a??a?�a??a?�a?�a?? a?�a?�a??a?�a??a??a?�a?�a?�a?� a?�a?�a??a?�a?Sa?�a?�a?? […] ಮುಂದೆ ಓದಿ »